hues-hoang-dai-hong-ri-2

Huế mùa hạ

Ở xứ Huế, nắng tháng 5 gay gắt rát bỏng, từng khóm hoa hồng ri vẫn nép mình dưới những tán cây xanh đung đưa trước gió…

Huế mùa hạ