Home ‘Tranh sơn thủy’ Thung Nai hút lòng du khách tranh-son-thuy-thung-nai-hut-long-du-khach

tranh-son-thuy-thung-nai-hut-long-du-khach

Thung Nai nằm trong lòng hồ sông Đà, cách trung tâm thành phố 25 km và Hà Nội khoảng 110 km

Thung Nai nằm trong lòng hồ sông Đà, cách trung tâm thành phố 25 km và Hà Nội khoảng 110 km

Thung Nai nép mình trong lòng hồ thủy điện Sông Đà