ta_phin

Vĩnh Phúc qua thành phố Việt Trì, đi thẳng lên Đoan Hùng Phú Thọ

Bản Tả Phìn

Vĩnh Phúc qua thành phố Việt Trì, đi thẳng lên Đoan Hùng Phú Thọ