2 (3)

Bánh mì hến
Hủ tiếu ốc, - món ăn ngon miền Nam