mam-tep-bac-dat

Tôm khô Vinh Kim

Từ món ăn chơi trong gia đình, giờ đây mắm tép đã trở thành một trong những loại đặc sản của tỉnh Trà Vinh

Tôm khô Vinh Kim