com-lang-vong

Không chỉ có nền văn hóa đa dạng, Việt Nam cũng nổi tiếng với nét ẩm thực phong phú

Không chỉ có nền văn hóa đa dạng, Việt Nam cũng nổi tiếng với nét ẩm thực phong phú

Phở bò Hà Nội mang đậm nét ẩm thực miền Bắc