ho-da-xanh-vung-tau

Hồ Đá Xanh hiện ra trước mắt là sự hoà quyện của vẻ mộng mơ lẫn cảnh sắc hùng vĩ

Hồ Đá Xanh hiện ra trước mắt là sự hoà quyện của vẻ mộng mơ lẫn cảnh sắc hùng vĩ

Đàn cừu không được sạch cho lắm, chỉ có mấy bé cừu con thì lông trắng sạch hơn xíu.