Home Danh thủ Manchester United ăn phở bò, đội nón khi thăm vịnh Hạ Long danh-thu-manchester-united-pho-doi-non-khi-tham-vinh-ha-long

danh-thu-manchester-united-pho-doi-non-khi-tham-vinh-ha-long

Smalling ăn phở bò Hà Nội

Smalling trổ tài đá cầu trên hè phố Hà Nội.

Smalling ăn phở bò Hà Nội